Водостај Тисе и даље је у опадању, па је јутрос укинута  редовна одбрана од поплава на градилишту нове црпне станице „Крстур“ и на  летњем насипу Ђала. Тренутно се одбрана од поплава не спроводи ни на једном водотоку у Војводини, а водостаји су у опадању.