У оквиру прекограничне сарадње Мађарска–Србија и ИНТЕРЕГ пројекта WASIDCA који се суфинансира из ИПА фондова Европске уније, а преко Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство набављена је опрема за одбрану од поплава вредна око 800.000 евра.

Обука професионалаца ЈВП „Воде Војводине“ одржана је данас на обали канала ДТД, а претходило јој је теоретско упознавање са монтажом ових мобилних брана укупне дужине 2500 m.

Циљ пројекта је унапређење техничких и кадровских ресурса из домена превенције и заштите од поплава са обе стране границе кроз заједничке активности и примену нових технологија из ове области.