Достава решења за накнаду за одводњавање физичким лицима за 2021. годину, почиње ове недеље. Решења ће се слати сукцесивно, а добиће их преко 700.000 обвезника. Најновије податке из Републичког геодетског завода, који су основ за издавање решења ЈВП „Воде Војводине“ преузело је 18. фебруара ове године. Ове послове ЈВП „Воде Војводине“ обавља као поверене, а накнада за одводњавање представља јавни приход. Средства од накнада на територији аутономне покрајине, припадају покрајинском буџету.

Накнада за одводњавање, плаћа се квартално о чему су обвезници обавештени и на прошлогодишњим решењима. Прва рата је доспела 17. фебруара, другa доспева 15. маја, трећа 15. августа, а последња 15. новембра. Достава решења требало би да се заврши до средине јуна. Уз решење обвезници ће добити и обавештење о евентуалном дугу из претходног периода.

Начин доставе решење остаје непромењен у односу на прошлу годину. Према Закону о општем управном поступку предвиђена је лична достава, a то значи да поштар два пута долази на наведену адресу. Уколико достављач обвезника ни други пут не нађе код куће, оставља обавештење са бројем решења и временом покушаја доставе, а пошиљка се враћа пошиљаоцу (ЈВП „Воде Војводине“). У том случају обвезници копију решења, уз важећу личну карту, могу преузети у било којој пошти на подручју Републике Србије. Услов за преузимање решења јесте и потпис одговарајућег обрасца због заштите података о личности, који ће обвезници добити на шалтеру поште. По закону се сматра се да је лично достављање извршено по истеку 15 дана од дана када је обавештење остављено на наведеној адреси.

Копија решења може се добити и у пословној згради ЈВП „Воде Војводине“ у Новом Саду, од 10 – 14 часова.

За основна питања у вези са накнадом за одводњавање, заинтересовани могу да се обрате Корисничком сервису ЈВП „Воде Војводине“ на бесплатан број телефона 0800/21-21-21, од 9 – 14 часова. Канцеларија за рад са странкама, у пословној згради ЈВП „Воде Војводине“, на Булевару Михајла Пупина 25, отворена је радним данима од 10 – 14 часова.