У Конгресном центру Мастер Новосадског сајма, данас је одржана завршна конференција у склопу активности пројекта WASIDCA (Water supply and water / infrastructure development in the boundary catchment areas) који се суфинансира средствима Европске уније у оквиру ИНТЕРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска–Србија.

Присутне су поздравили Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Чедомир Божић, в.д. директора „ЈВП Воде Војводине” Срђан Кружевић, председник Општине Кањижа, Роберт Фејстамер и директор Дирекције водопривредног предузећа за Доњу Тису, др Петер Козак.

Представници партнера у пројекту WASIDCA одржали су завршне презентације којима су представили остварене циљеве и резултате пројекта међу којима су изградња и реконструкција постројења за пречишћавање отпадних вода у Кањижи, затим организација водне делатности и управљање поплавама у Републици Србији и јужној Мађарској.

Посебно је наглашен значај модернизоване опреме за одбрану од поплава које је ЈВП „Воде Војводине“ добило у виду мобилних брана и пратеће опреме набављене из средстава пројекта.

Још једном је истакнуто једногласно задовољство овом успешном прекограничном сарадњом, са жељом да се она понови и у будућности.

Конференција је одржана у организацији Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине као партнера у пројекту са српске стране.