Новим терминима за рад са странкама у Суботици, у четвртак 17. јуна и у петак 18. јуна, ЈВП „Воде Војводине“ наставља рад на терену. Обвезници накнаде, не само из Суботице, већ и из околних места и општина, (Бачке Тополе и Малог Иђоша), могу доћи у зграду водопривредног предузећа „Северна Бачка“, Трг цара Јована Ненада 2/I, у периоду од 10–14 часова.

На овај начин сви они који плаћају накнаду за одводњавање, а имају неке недоумице, од представника ЈВП „Воде Војводине“ могу добити појединачне одговоре на питања у вези са решењима, дуговањима, каматама, жалбама и репрограмима.