Уз решења за ову годину обвезници су добили и обавештења о евентуалном дугу из претходног периода. За доспела, а неизмирена дуговања ових дана послате су опомене. По добијању опомене обвезник има рок од пет дана да уплати дуг (са обрачунатом каматом до датума уплате) или да у писменом захтеву затражи одлагање плаћања дуга на рате (репрограм).

Захтев за репрограм може се послати поштом на адресу ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад или мејлом на korisnik@vodevojvodine.rs.

Образац за репрограм можете преузети ОВДЕ.