На каналима ДТД и Јегричкој ради се на уклањању подводне вегетације, која буја управо у летњим месецима, ствара такозване травнате чепове и омета нормалан протицај воде.

Плутајући травнати наноси, који су се на Јегричкој појавили на преливу Змајево и пре моста у Сиригу, отклоњени су уз помоћ багера са обале.

На каналима ДТД подводна вегетација се уклања уз помоћ пловних косачица, које ових дана раде на две деонице, на каналу Бачки Петровац-Каравуково и на каналу Врбас-Бездан.

Програмом редовног одржавања, за кошење подводне вегетације за ову годину намењено је близу 24 милиона динара што одговара површини од око 5,4 милиона квадратних метара. У првих шест месеци кошење је обављено на око милион квадратних метара, а ови радови интензивирају се у летњим месецима.