Радови на санацији хидротехничких објеката у Клеку и Српском Итебеју, који су део пројекта „Бега“, завршени су  у превиђеном року.

Реконструкција преводнице у Клеку и Итебеју била је специфична, јер су ова два водопривредна објекта конструкцијски скоро идентична. Објекти су евидентирани као непокретност под претходном заштитом, те се с тога санација и реконструкција радова изводила по принципу очувања првобитног изгледа. Задржао се ручни погон механизма чиме су испуњени захтеви Покрајинског завода за заштиту споменика културе. Занимљивост у извођењу радова на хидрочвору у Српском Итебеју огледа се у томе што је први пут од своје изградње, 1914. године, објекат виђен у „сувом“. То значи да је ток реке Бегеј преусмерен поред објекта чиме би се омогућили радови на безбедан и квалитетан начин у условима без присуства воде.

Радови су, између осталог, обухватали уређење техничке зграде, објекта уставе и бродске преводнице.

Овим радовима завршен је највећи део пројекта „Бега“ који је односио на само извођење радова који су, поред ових, подразумевали  и изградњу двонаменске стазе (радно-инспекционе и бициклистичке) од границе са Румунијом до преводнице у Клеку, као и  плутајући  док  за привез пловних објеката у Зрењанину. Остатак пројекта односи се на израду техничке документације за потребе измуљења седимента на пловном Бегеју, што се очекује у новембру месецу када ће и званично у целости бити завршен пројекат Бега.

Подсећамо да је пројекат „Бега“ имао је за циљ повезивање прекограничног региона кроз унапређење транспортне инфраструктуре,  као и унапређење подручја канала Бегеј у међународно познату туристичку дестинацију за посетиоце.

Финансиран је преко ИНТЕРЕГ- ИПА програма прекограничне сарадње са Румунијом, а буџет за ЈВП „Воде Војводине“ износио је 6.666.204,16 евра, од чега је вредност извођења самих радова око 4,5 милиона евра.

Вишеструки значај овог пројекта биће видљив кроз развој туризма, јер се очекује поновно отварање пловидбе на Бегеју, као и унапређење инфраструктуре и повезивање прекограничног региона, од Зрењанина па све до Темишвара.