ЈВП „Воде Војводине“ почиње радове на санацији бродске преводнице у Малом Стапару, вредне око 66,5 милиона динара.

Ово је најстарија преводница у Војводини и једина која је и даље у функцији, а отвара се на ручни погон. До краја XIX века, двокрилне капије преводнице биле су од храстовине, да би потом замењене гвозденим, дно преводнице такође је било испуњено храстовим дрветом, а касније бетонирано.

Због дотрајалости и оштећења појединих делова, коришћење преводнице у садашњем стању не пружа неопходну сигурност. Постоје значајна оштећења на капијама због чега вода цури, на зидовима коморе преводнице велика су површинска оштећења са местимичним дубинским пукотинама, зауставни лимови на капијама су видно оштећени, а појасна кочница не функционише, тако да је неопходно кренути у санацију. Последњи ремонт рађен је 1979. године.

Предвиђено је да се замене обе гвоздене капије преводнице, као и да се санира погонски механизам за њихово отварање и затварање. Капије преводнице на Малом Стапару су двокрилне и предвиђена је замена свих дотрајалих елемената, постављање антикорозивне заштите свих металних делова и обнова ограда са пешачким стазама на капијама. Осим машинских радова, предвиђени су и грађевински радови на санацији оштећења на зидовима преводнице и степеништу.

Преводница у Малом Стапару један је од драгуља индустријске баштине у Војводини. Изграђена је 1802. године и прављена је да пропусти бродове до 500 тона носивости.