У уређење каналске мреже у Војводини ове године предвиђено је улагање додатних 600 милиона динара. Ова средства обезбеђена су кроз Програм суфинансирања радова у ком учествују Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈВП „Воде Војводине“ и локалне самоуправе.

За сада је предвиђено улагање у 31 локалну самоуправу. Потписани су уговори са 26 општина, а у наредном периоду, када се заврши поступак јавне набавке, биће потписани уговори за још 5 општина.

На територији Бачке радови на уређењу каналске мреже изводиће се у Апатину, Сомбору, Врбасу, Кули, Србобрану, Бачу, Бачком Петровцу, Бачкој Паланци, Бачкој Тополи, Кањижи, Ади, Тителу, Темерину, Жабљу и Новом Саду.

На територији Баната уследиће радови у Новом Кнежевцу, Чоки, Кикинди, Новом Бечеју, Пландишту, Алибунару, Вршцу, Ковачици, Панчеву, Ковину, Белој Цркви, Зрењанину, Сечњу и Новој Црњи

У Срему ће се уређивати каналска мрежа у општинама Сремска Митровица и Шид.

Радови би требало да почну током септембра, према приоритетима које су дефинисале општине.

Ово су додатна средства за радове којима се побољшава функционалност система за одводњавање и спречава задржавање воде на пољопривредном земљишту, што је од изузетне важности за успешне приносе.

ЈВП „Воде Војводине“ стара се о готово 22.000 километара мелиоративних канала, који са црпним станицама, уставама и другим хидротехничким објектима чине системе за одводњавање у покрајини. У зависности од количине падавина, густине каналске мреже, те састава и начина обраде земљишта, сувишна вода са њива најпре стиже до мањих канала, затим и до већих, па до црпних станица, Хидросистема ДТД и великих водотока који су главни одводници. Управо због тога, за Војводину је пресудно одржавање каналске мреже која утиче не само на привреду већ и на свакодневни живот грађана