ЈВП „Воде Војводине“ започело је радове на измуљењу и уклањању биљне вегетације на Јегричкој у Змајеву, на делу између два моста.

Деоница која ће бити измуљена дуга је 650 метара, вредност радова износи око 5,5 милиона динара, а изводе се према Програму редовног одржавања.

Чишћење овог дела Јегричке изузетно је комплексно због неприступачности, јер се куће и дворишта налазе уз саму ивицу водотока, што је две деценије одлагало радове. Због такве ситуације на обали решено је да се измуљење обави багером са дугом стрелом који ће приступати води само са једне стране канала, али који ће захватати и другу страну обале.

Радови подразумевају уклањање вегетације са косина канала и инспекционе стазе, изградњу нове приступне стазе, а затим и само измуљење.

Овим радовима, водоток ће бити враћен у првобитно стање и успешно ће моћи да се користи за одводњавање и наводњавање.