Како би се обвезницима накнаде за одводњавање олакшао увид у стање, ЈВП „Воде Војводине“ ускоро планира да обавештења у вези са плаћањем накнаде, као што је стање дуга, доспеће рата и слично, доставља и електронским путем.

У циљу омогућавања таквог рада са обвезницима, ЈВП „Воде Војводине“ почело је са прикупљањем података о имејл адреси и броју мобилног телефона. У складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности, потребно је да обвезници који желе да добијају таква обавештења дају свој пристанак за обраду података о личности.

Обавештење за обвезнике и образац пристанка за обраду података о личности, који је потребно попунити и доставити ЈВП „Воде Војводине“, може се преузети ОВДЕ.

Попуњен образац обвезници могу доставити лично или поштом, на адресу ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21101 Нови Сад.

Такође, могуће је достављање скенираног попуњеног обрасца са имејл адресе коју је обвезник навео на имејл адресу zastitapodataka@vodevojvodine.rs.