Prvi put nakon trogodišnje pauze usled pandemije korona virusa, krajem marta u mađarskom gradu Havizu zasedala je Srpsko-mađarska komisija za upravljanje vodama. Delegaciju Republike Srbije predvodila je mr Božana Prior, savetnik direktora JVP „Vode Vojvodine“, a činili su je i članovi iz Republičke direkcije za vode, Agencije za zaštitu životne sredine i našeg preduzeća.

Na sastanku je konstatovano da se saradnja dve države u vodoprivredi odvijala u otežanim uslovima zbog pandemije, ali da su i pored toga ostvareni značajni rezultati. U kontinuitetu su realizovani operativni poslovi monitoringa stanja prekograničnih vodotoka i vodne infrastrukture, uspostavljen je okvir i započeta razmena podataka u oblasti podzemnih voda na prekograničnim vodnim telima i istaknut je značaj sprovedenih radova na unapređenju vodne infrastrukture Kanala Baja-Bezdan na obe teritorije, posebno kroz Interreg IPA projekat BABECA.

Ovom prilikom, posebno je naglašen obostrani interes da se kroz bilateralnu saradnju i na zasedanjima Komisije rešavaju sva pitanja koja se odnose na upravljanje prekograničnim vodama.