JVP „Vode Vojvodine“ predstavilo je krajem prošle nedelje svoje aktivnosti na unapređenju plovidbe u Vojvodini na 42. Međunarodnom sajmu nautike, lova i ribolova, održanom u Beogradu.

Tom prilikom najavljena je i ovogodišnja regata, koja će se održati nakon pauze od dve godine usled pandemije korona virusa. Prezentovani su veliki radovi koji su izvedeni u proteklih nekoliko godina na remontu prevodnica Bezdan, Klek i Srpski Itebej, što je od velikog značaja za razvoj kanalske rekreativne plovidbe u koju JVP „Vode Vojvodine“ u proteklih 15 godina dosta ulaže.

U saradnji sa lokalnim samoupravama, JVP „Vode Vojvodine“ radi na promociji rekreativne plovidbe i prirodnog bogatstva na kanalima HS DTD, što doprinosi podizanju ekološke svesti građana kada je u pitanju najvažniji resurs – voda.