У појачаним контролама риболовних вода којима управља ЈВП „Воде Војводине“, уочи ускршњих празника заплењено је чак 11 километара нелегално постављених мрежа. Рибочувари нашег предузећа одузели су и више комада недозвољеног алата, а поднете су и четири пријаве.

Највише нелегално постављених мрежа, чак 3,3 километара, пронађено је у Парку природе „Јегричка“. Поред Јегричке, риболовци су појачано контролисани и на каналу Бечеј-Богојево, каналу Нови Сад-Савино Село, каналу Сомбор-Бездан, Кикиндском каналу, те каналу Нови Бечеј-Банатска Паланка и на Дунаву.

Акција појачане контроле риболовних вода спроведена је уочи ускршњих празника с обзиром на то да је познато да је то један од периода велике активности рибокрадица.

Рибочуварска служба ЈВП „Воде Војводине“ поседује од прошле године савремену опрему и примењује нови организациони приступ у раду, што је већ дало резултат у борби против рибокрађе.