На подручју Војводине, у последњих десетак дана, као последица атмосферских падавина, дошло је до пораста нивоа воде на реци Тиси и банатским водотоцима.

У току јучерашњег дана дошло је до пораста висине водостаја на реци Тамиш, на деоници код Јаше Томића, међутим како се према доступним прогнозама РХМЗа не очекује пораст нивоа воде, неће бити проглашења мера за спровођење редовне одбране.

Према информацијама са терена, ове падавине нису проузроковале значајне проблеме, тако да је стање стабилно и нема бојазни од изливања.

Стручне службе ЈВП „Воде Војводине“ прате ситуацију и кретања нивоа на свим водотоковима у складу са својим надлежностима и уколико дође до промене, предузеће се све неопходне мере предвиђене републичким оперативним планом за одбрану од поплава.