Почела је достава решења за накнаду за одводњавање физичким лицима за 2022. годину. Уколико није било промена у имовном стању износ на решењима је исти као и прошле године.

Уз решење обвезници ће добити и обавештење о евентуалном дугу из претходног периода, са пресеком стања на дан 16. мај 2022. године. Решења ће се слати сукцесивно, а сва би требало да буду подељена до средине јула.

У складу са Законом о општем управном поступку решења се морају уручити лично. Уколико поштар обвезника два пута не пронађе на адреси оставља му обавештење о покушају доставе, а решење се враћа на адресу ЈВП „Воде Војводине“. У том случају копија решења може се преузети у било којој пошти.

За основна питања у вези са накнадом за одводњавање и решењима, заинтересовани могу да се обрате Корисничком сервису ЈВП „Воде Војводине“ на бесплатан број телефона 0800/21-21-21, од 9 – 14 часова.

Канцеларија за рад са странкама, у пословној згради ЈВП „Воде Војводине“, на Булевару Михајла Пупина 25, отворена је радним данима од 8 – 14 часова.