Највећи и најважнији објекат на Хидросистему ДТД, Брану на Тиси код Новог Бечеја, у оквиру стручне екскурзије обишли су студенти завршних година грађевинарства, смер хидротехника, Факултета техничких наука у Новом Саду.

За педесетак судената, будућих инжењера, који ће се професионално бавити водопривредом, било је ово изузетно корисно искуство, јер су на овом важном хидротехничком објекту могли видети како се теоретска знања могу применити у пракси.

Представници ЈВП „Воде Војводине“ упознали су студенте са историјатом бране, превођењем бродова и уопште са функционисањем овог важног објекта изграђеног 1977. године.

Студенти хидротехнике годинама уназад обилазе водне објекте на Хс ДТД, а крајем априла потписан је и споразум о пословно – техничкој сарадњи ЈВП „Воде Војводине“ и ФТН, што је односе ове две институције подигло на виши ниво.