Услед тренутно изузетно ниског водостаја Дунава, није могућ улаз чамаца и јахти у преводницу Бездан са реке. На деоници од Бездана до Сомбора, водостај у каналу је тренутно за 30 центиметара нижи од уобичајеног, тако да није могуће ни отварање понтонског моста код Бачког Моноштора. На преводници Богојево пловидба је могућа само за мања пловила.

Због ниског водостаја, на преводници на Брани на Тиси могућ је пролаз само повила до 1,7 метара газа.

Подсетимо, преводница Бечеј и даље није у функцији, услед квара сегментне каналске капије, узрокованог ударом грома. ЈВП „Воде Војводине“ предузело је све мере како би се квар отклонио и хитно набавила уништена електро опрема, којом се управља капијом.