JVP „Vode Vojvodine“ nastavlja rad sa obveznicima naknade na terenu. U utorak 13. septembra, a zatim i u četvrtak 15. septembra,  prijem stranaka biće organizovan u Kikindi.

Obveznici naknade mogu doći u zgradu Vodoprivrednog preduzeća „Gornji Banat“, Kralja Petra prvog 54, u periodu od 9 – 14 časova.

Od predstavnika Službe za naknade JVP „Vode Vojvodine“, obveznici će dobiti odgovore na pojedinačna pitanja u vezi sa rešenjima, žalbama, prigovorima, opomenama, reprogramima, spornim dugovanjima.

U Kikindu mogu doći i obveznici iz okolnih mesta i opština.