ЈВП „Воде Војводине“ наставља рад са обвезницима накнаде на терену. У уторак 13. септембра, а затим и у четвртак 15. септембра,  пријем странака биће организован у Кикинди.

Обвезници накнаде могу доћи у зграду Водопривредног предузећа „Горњи Банат“, Краља Петра првог 54, у периоду од 9 – 14 часова.

Од представника Службе за накнаде ЈВП „Воде Војводине“, обвезници ће добити одговоре на појединачна питања у вези са решењима, жалбама, приговорима, опоменама, репрограмима, спорним дуговањима.

У Кикинду могу доћи и обвезници из околних места и општина.