Direktor JVP „Vode Vojvodine“ Srđan Kružević obišao je danas radove na sanaciji prevodnice u Malom Staparu, zajedno sa predsednikom Opštine Kula Damjanom Miljanićem.

„Posle 1979. godine, ovo je prva ozbiljnija, totalna rekonstrukcija objekta koji svakako zavređuje našu pažnju jer ima istorijski i kulturološki značaj“, rekao je direktor JVP „Vode Vojvodine“ Srđan Kružević, navodeći da će radovi, vredni 97 miliona dinara, biti gotovi do polovine oktobra.

Ovom prilikom, postignut je i dogovor o o završetku staze pored kanala od Kule prema Crvenki i Sivcu, ali i o novom projektu izgradnje pristaništa za brodove u naseljenim mestima na toj trasi.

„Uvek mi je zadovoljstvo i čast da budem gost u Kuli, da obiđem radove sa predsednikom i da napravimo nove dogovore za budućnost“, rekao je Kružević, dodajući da je na JVP „Vode Vojvodine“ da se naprave pristaništa, te da obezbedi uslove plovidbe, da dubina i nivo kanala budu zadovoljavajući i da plovni put bude siguran, ali i da će u Sivcu biti spuštena obala, kako bi građani dobili svoju plažu.

Predsednik Opštine Kula Damjan Miljanić je rekao da je saradnja sa JVP „Vode Vojvodine“ odlična, dodajući da su radovi na sanaciji prevodnice u Malom Staparu najveći radovi na teritoriji Opštine iz oblasti vodoprivrede, nakon izmuljenja Velikog bačkog kanala od pre nekoliko godina.  

Remont prevodnice u Malom Staparu obuhvata građevinske radove na komori objekta i mašinske radove na njenim kapijama. Radovima se pristupilo jer su pojedini delovi prevodnice bili veoma oštećeni i dotrajali, te je korišćenje objekta postalo nesigurno. Ovo je bila i prilika da se sanira i most na prevodnici, oštećen dugogodišnjim prolaskom teretnih vozila i teške poljoprivredne mehanizacije. Izvođač radova je DTD „Severna Bačka“ doo Subotica. Ova prevodnica je biser industrijske baštine u Vojvodini. Izgrađena je 1795. godine, napravljena da propušta brodove do 500 tona nosivost i još uvek je u funkciji, a otvara se na ručni pogon. Danas, ovaj lokalitet predstavlja omiljeno izletište za žitelje okolnih gradova i ima snažan potencijal za razvoj turizma.