Први термин за пријем обвезника накнаде за одводњавање у Сомбору, ЈВП „Воде Војводине“, организује у уторак 20. септембра, а затим и у четвртак 22. септембра. 

Појединачни захтеви странака решаваће се од 9 до 14 часова, у згради Радне јединице ЈВП „Воде Војводине“, Војвођанска 16.

У непосредном контакту са представницима Службе за накнаде ЈВП „Воде Војводине“, обвезници ће добити одговоре на питања у вези са решењима, жалбама, приговорима, опоменама, репрограмима, спорним дуговањима, упису у катастар и слично.

У Сомбор могу доћи и обвезници из околних места и општина.