Због великог интересовања обвезника ЈВП „Воде Војводине“, у уторак 27. септембра, организује и трећи термин за пријем обвезника накнаде у Сомбору.

Појединачни захтеви странака решаваће се од 9 до 14 часова, у згради Радне јединице ЈВП „Воде Војводине“, Војвођанска 16.

У непосредном контакту са представницима Службе за накнаде ЈВП „Воде Војводине“, обвезници ће добити одговоре на питања у вези са решењима, жалбама, приговорима, опоменама, репрограмима, спорним дуговањима, упису у катастар и слично.

У Сомбор могу доћи и обвезници из околних места и општина.