Директор ЈВП „Воде Војводине“ Срђан Кружевић данас је присуствовао свечаности поводом обележавања Дана Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије, одржаној на Ади Циганлији у Београду. 

Том приликом Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ презентовало је показну вежбу „Ада 2022“. На тактичко-техничком збору, поред осталих представника, приказана је опрема карактеристична из делокруга нашег предузећа за ванредне ситуације. Постављене су мобилне бране за одбрану од поплава у дужини од 20 метара, за шта је било потребно 25 минута и ангажовање 4 обучена лица запослена у ЈВП „Воде Војводине“. На овај начин свим присутнима приближена је делатност и улога ЈВП „Воде Војводине“ у заштити од штетног дејства воде. 

Предност мобилних брана у односу на класичан начин формирања насипа џаковима пуњеним песком огледа се првенствено у уштеди времена, које је у кризним ситуацијама и најважније.

ЈВП „Воде Војводине“ поседује најсавременију опрему за одбрану од поплава. Располажемо са 3.700 метара мобилних брана, добијених кроз учешће на пројектима „WASIDCA“ и „Together we stand“ суфинансираних из ИПА фондова Европске уније. 

Правовремено деловање у случају кризних ситуација игра кључну улогу како би реакција на потенцијалне природне катастрофе била бржа, а штета мања.