Na velikim rekama koje protiču kroz Vojvodinu trenutno nema nikavih problema.

Na Dunavu kod Novog Sada, kao posledica padavina u prethodnim danima, došlo je do značajnog porasta vodostaja, što je promenilo situaciju od pre dve, tri nedelje kada su beležene znatno niže vrednosti, gotovo na minimumu.

Prema informacijama iz RHMZ-a vodostaj reke Dunav kod Novog Sada na današnji dan je blizu 2 metra, tačnije 195 centimetara, sa tendencijom opadanja za oko pola metra u predstojećem periodu. Nakon toga, očekuje se stagnacija vodostaja.

Slična situacija je i na reci Savi i Tisi koje su imale porast od 1 i po metra, da bi sada došlo do opadanja i stagnacije vodostaja. Na banatskim vodotocima nema značajnijih promena, tako da je situacija pod kontrolom.