Пријем обвезника накнаде за одводњавање у Врбасу, ЈВП „Воде Војводине“, организује у четвртак 6. октобра.

Појединачни захтеви странака решаваће се од 9 до 14 часова, у згради Радне јединице ЈВП „Воде Војводине“, Палих бораца 13 д.

Од представника Службе за накнаде ЈВП „Воде Војводине“, обвезници ће добити одговоре на питања у вези са решењима, жалбама, приговорима, опоменама, репрограмима, спорним дуговањима, упису у катастар и слично. У Врбас могу доћи и обвезници из околних места и општина