Речни саобраћај на преводници Бране на Тиси биће до даљњег обустављен због деформација на 7. стубу низводног предпристаништа преводнице на км 63,00 реке Тисе. 

Оштећења стуба највероватније су настала услед удара пловила, те постоји вероватноћа неконтролисаног пада стуба у пловни пут.

Како је из безбедносних разлога пловидба преко преводнице обустављена, користиће се алтернативни пловни пут кроз Бегеј, преводницу „Стајићево“, каналом „Банатска Паланка – Нови Бечеј“ и то за пловила дужине до 85 метара и ширине до 12 метара.