Rečni saobraćaj na prevodnici Brana na Tisi od danas je ponovo uspostavljen, nakon što su završeni radovi na uklanjanju oštećenog stuba nizvodnog predpristaništa prevodnice na km 63,00 reke Tise.

Radovi koji su počeli u subotu, vredni preko 20 miliona dinara, uspešno su završeni vađenjem stuba na obalu, tako da plovidba međudržavnom rekom Tisom može biti ponovo uspostavljena.

Podsećamo da je plovidba prekinuta iz bezbednosnih razloga zbog verovatnoće nekontrolisanog pada oštećenog stuba u plovni put, te se koristio alternativni put.  

Sledeće godine, kada se steknu uslovi, planirano je da se započnu aktivnosti na postavljanju novog stuba na prevodnici Brana na Tisi, ali će sve vreme biti omogućena nesmetana plovidba.