U toku su radovi na rekonstrukciji jednog pumpnog agregata u Crpnoj stanici „Bezdan II“, najvećeg takvog objekta  na Hs DTD, vredni ukupno 130 miliona dinara. 

Ova crpna stanica nalazi se na dunavskom odbrambenom nasipu kod naselja Bezdan i  ključni je objekat za snabdevanje vodom bačkog dela Hs DTD.

Predviđeno je da se ugradnjom nove utopne pumpe pojedinačni kapacitet poveća sa 4 m³/s na 5 m³/s i da se spusti kota usisnog bazena i prilagodi hidraulički oblik crpilišta, kako bi se poboljšao kvalitet dostrujavanja vode i rad pumpi.

Zahvaljujući ovim radovima, postići će se veća sigurnost u snabdevanju sistema za navodnjavanje, a posebno pri minimalnim vodostajima Dunava.

Video o radovima možete pogledati ovde.