У току су радови на реконструкцији једног пумпног агрегата у Црпној станици „Бездан II“, највећег таквог објекта  на Хс ДТД, вредни укупно 130 милиона динара. 

Ова црпна станица налази се на дунавском одбрамбеном насипу код насеља Бездан и  кључни је објекат за снабдевање водом бачког дела Хс ДТД.

Предвиђено је да се уградњом нове утопне пумпе појединачни капацитет повећа са 4 m³/s на 5 m³/s и да се спусти кота усисног базена и прилагоди хидраулички облик црпилишта, како би се побољшао квалитет дострујавања воде и рад пумпи.

Захваљујући овим радовима, постићи ће се већа сигурност у снабдевању система за наводњавање, а посебно при минималним водостајима Дунава.

Видео о радовима можете погледати овде.