Као последица повећане количине падавина у Хрватској и Румунији, дошло је до пораста водостаја на реци Сави и Нери где је на водомеру превазиђен ниво, те је проглашена редовна одбрана од поплава.

На реци Нери уведена је редовна одбрана на десном насипу код насеља Кусић са левим насипом уз Јаругу, укупне дужине 3,85 км, док се на реци Сави редовна одбрана спроводи на левој обали реке у зони Кленка, дужине 3,88 км.

Река Нера је бујичног карактера, па се поплавни талас брзо концентрише, али у већини случајева брзо и прође, те према информацијама са терена очекујемо да ће већ сутра изаћи из редовне одбране од поплава.

Река Сава је у благом порасту и не очекује се већи скок водостаја.

Стручне службе ЈВП „Воде Војводине“ константно прате ситуацију на терену у складу са својим надлежностима и уколико буде било потребно спремне су да предузму одговарајуће мере.