Проглашена је ванредна одбрана од поплава на реци Сави при водостају од 968 цм, на хидролошкој станици „Јамена“, на делу насипа у дужини од 1 километра на локалитету изградње моста код Сремске Раче.

Редовна одбрана на Сави уводи се и од границе са Хрватском до Сремске Раче у дужини од 34,71 км, за коју је меродаван водомер „Јамена“, као и на 9,6 км код Хртковаца и Јарка за коју је меродаван водомер „Шабац“.

Тренутно на реци Сави је у одбрани 49,19 километара, од чега је у редовној 48,19 км и 1 км у ванредној.

Брана Велико Средиште је и даље у ванредној одбрани, међутим ниво воде је почео да стагнира.

На банатским водотоцима бележи се пораст водостаја и то на Брзави, Моравици и Тамишу.

Стручне службе ЈВП „Воде Војводине“ редовно прате ситуацију на терену и даље кретање водостаја и у случају достизања меродавних критеријума из Оперативног плана за одбрану од поплава предузеће одговарајуће мере.