Proglašena je vanredna odbrana od poplava na reci Savi pri vodostaju od 968 cm, na hidrološkoj stanici „Jamena“, na delu nasipa u dužini od 1 kilometra na lokalitetu izgradnje mosta kod Sremske Rače.

Redovna odbrana na Savi uvodi se i od granice sa Hrvatskom do Sremske Rače u dužini od 34,71 km, za koju je merodavan vodomer „Jamena“, kao i na 9,6 km kod Hrtkovaca i Jarka za koju je merodavan vodomer „Šabac“.

Trenutno na reci Savi je u odbrani 49,19 kilometara, od čega je u redovnoj 48,19 km i 1 km u vanrednoj.

Brana Veliko Središte je i dalje u vanrednoj odbrani, međutim nivo vode je počeo da stagnira.

Na banatskim vodotocima beleži se porast vodostaja i to na Brzavi, Moravici i Tamišu.

Stručne službe JVP „Vode Vojvodine“ redovno prate situaciju na terenu i dalje kretanje vodostaja i u slučaju dostizanja merodavnih kriterijuma iz Operativnog plana za odbranu od poplava preduzeće odgovarajuće mere.