Редовна одбрана од поплава данас је уведена на 43,64 километра насипа на реци Сави у зони Сремске Митровице, затим на насипима дуж целог тока Брзаве у дужини од 36,37 километара и на 30,53 километра реке Тамиш код Јаше Томић.

Водостаји на Сави и Тамишу су у мањем порасту, док је река Брзава у стагнацији.

Брана Велико Средиште је и даље у ванредној одбрани, без значајнијих промена нивоа воде у ретензији.

Укупна дужина насипа у одбрани на територији које су у надлежности ЈВП „Воде Војводине“ износи 159,65 километара, од чега је у редовној 158,65 км и 1 км у ванредној.

Према прогнозама и најавама РХМЗ-а, у наредним данима очекују се нове падавине. Редовно се прати ситуација на терену и стручне службе ЈВП „Воде Војводине“ спремне су, уколико буде било потребе, да у складу са својим надлежностима предузму одговарајуће мере.