Redovna odbrana od poplava danas je uvedena na 43,64 kilometra nasipa na reci Savi u zoni Sremske Mitrovice, zatim na nasipima duž celog toka Brzave u dužini od 36,37 kilometara i na 30,53 kilometra reke Tamiš kod Jaše Tomić.

Vodostaji na Savi i Tamišu su u manjem porastu, dok je reka Brzava u stagnaciji.

Brana Veliko Središte je i dalje u vanrednoj odbrani, bez značajnijih promena nivoa vode u retenziji.

Ukupna dužina nasipa u odbrani na teritoriji koje su u nadležnosti JVP „Vode Vojvodine“ iznosi 159,65 kilometara, od čega je u redovnoj 158,65 km i 1 km u vanrednoj.

Prema prognozama i najavama RHMZ-a, u narednim danima očekuju se nove padavine. Redovno se prati situacija na terenu i stručne službe JVP „Vode Vojvodine“ spremne su, ukoliko bude bilo potrebe, da u skladu sa svojim nadležnostima preduzmu odgovarajuće mere.