Na osnovu aktuelne hidrološke situacije, jutros je na reci Brzavi pri vodostaju od 158 centimetara, ukinuta redovna odbrana od poplava.

Nakon jučerašnjeg proglašenja redovne odbrane na nasipima duž celog toka Brzave, u dužini od 36,37 kilometara, tokom noći situacija se stabilizovala, te su ispunjeni kriterijumi da se odbrana ukine.

Vodostaji na Savi su u stagnaciji, a prema prognozama RHMZ-a u narednih nekoliko dana ne očekuju se značajnije promene.

Reka Tamiš je u manjem porastu, dok su vodostaji na ostalim banatskim vodotocima ispod kriterijuma za proglašenje odbrane od poplava.

Vanredna odbrana od poplava i dalje se sprovodi na lokalitetu izgradnje mosta kod Sremske Rače u dužini od 1 kilometra, kao i na brani Veliko Središte, s tim da je nivo vode u retenziji u opadanju. 

U redovnoj odbrani trenutno je 122,28 kilometara.

Stručne službe JVP „Vode Vojvodine“ su na terenu i prate redovno situaciju.