На основу актуелне хидролошке ситуације, јутрос је на реци Брзави при водостају од 158 центиметара, укинута редовна одбрана од поплава.

Након јучерашњег проглашења редовне одбране на насипима дуж целог тока Брзаве, у дужини од 36,37 километара, током ноћи ситуација се стабилизовала, те су испуњени критеријуми да се одбрана укине.

Водостаји на Сави су у стагнацији, а према прогнозама РХМЗ-а у наредних неколико дана не очекују се значајније промене.

Река Тамиш је у мањем порасту, док су водостаји на осталим банатским водотоцима испод критеријума за проглашење одбране од поплава.

Ванредна одбрана од поплава и даље се спроводи на локалитету изградње моста код Сремске Раче у дужини од 1 километра, као и на брани Велико Средиште, с тим да је ниво воде у ретензији у опадању. 

У редовној одбрани тренутно је 122,28 километара.

Стручне службе ЈВП „Воде Војводине“ су на терену и прате редовно ситуацију.