На брани Велико Средиште на Марковачком потоку, при водостају од 210 центиметара, укида се ванредна и проглашава редовна одбрана од поплава. 

У односу на јучерашње мерење, водостај на брани Велико Средиште опао је за 160 центиметара, ретензија је скоро празна тако да је спремна за прихват новог поплавног таласа. Очекујемо да ће се већ у току сутрашњег дана створити услови да се потпуно укине одбрана од поплава на овом локалитету.

Тренутно стање на рекама на територији АП Војводине је без значајнијих промена, са тенденцијом опадања водостаја.

Мере ванредне одбране од поплава, у овом моменту, и даље се спроводе на локалитету изградње моста код Сремске Раче у дужини од 1 километра, док је у редовној одбрани тренутно 122,28 километара.