Mere redovne odbrane od poplava ukinute su danas na reci Tamiš, Savi kod Sremske Mitrovice i brani Veliko Središte. U redovnoj odbrani od poplava ostaje i dalje 48,19 kilometara reke Save i to nasip od granice sa Republikom Hrvatskom do Sremske Rače i nasip kod Klenka. Na odbrambenoj liniji nema prijavljenih negativnih pojava.

Vanredna odbrana od poplava i dalje se sprovodi na deonici dugoj jedan kilometar, na lokalitetu izgradnje mosta kod Sremske Rače.

Prema prognozama RHMZ, vodostaj na Savi je u stagnaciji, dok se na reci Tisi očekuje porast, ali ne i da će njen vodostaj dostići granicu za proglašenje odbrane od poplava.