Na lokalitetu izgradnje mosta kod Sremske Rače na reci Savi danas je ukinuta vanredna i uvedena redovna odbrana od poplava na deonici dugoj jedan kilometar. Takođe, na 34,7 kilometara Save ukinute su mere redovne odbrane od poplava. Prema prognozama, vodostaji na ovoj reci su u opadanju.

U redovnoj odbrani ostaje ukupno 14,48 kilometara odbrambene linije na Savi, kod Klenka, Hrtkovaca i Jarka.