Od danas, na reci Savi pri vodostaju od 446 centimetara, ukida se redovna odbrana od poplava na levom nasipu kod Hrtkovaca, kao i na odbrambenoj liniji uz reku Savu od Hrtkovaca do Jarka.

Mere redovne odbrane od poplava važe na 3,88 kilometara nasipa kod Klenka i jedan kilometar na lokalitetu izgradnje mosta kod Sremske Rače, što je ukupno 4,88 kilometara.

Prema izveštajima Republičkog hidrometeorološkog zavoda vodostaj reke Save je u opadanju i u narednim danima se ne očekuju značajnije promene.