Сви водотоци у Војводини тренутно су испод меродавне коте за проглашење редовне одбране од поплава, па је одбрана укинута на свим локацијама на којима се у последњих неколико дана спроводила. 

Без обзира на повољну ситуацију, стручне службе ЈВП „Воде Војводине“ и даље прати стање нивоа река на територији Војводине и присутне су на терену.

Према извештајима Републичког хидрометеоролошког завода у наредним данима се не очекују значајаније промене.