Ванредна одбрана од поплава уведена је данас на брани Велико Средиште на Марковачком потоку. До пораста водостаја дошло је услед падавина у претходних неколико дана. При тренутној метеоролошкој ситуацији, не очекује се даљи значајнији пораст нивоа воде у акумулацији Велико Средиште.

Пораст водостаја забележен је и на Тамишу, Брзави, Моравици и Нери, док је на осталим рекама у Војводини стање редовно.

ЈВП „Воде Војводине“ предузело је мере у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава и надлежне службе прате ситуацију на терену.