У току данашњег дана, при водостају од 486 центиметара, створени су услови да се укине одбрана од поплава на реци Тиси.


Дакле, мере редовне одбране од поплава више се не спроводе на деоници леве обале Тисе код Новог Кнежевца, од Црпне станице „Вог“ до државне границе са Мађарском.


У овом тренутку хидролошка ситуација је таква да се тренутно одбрана од поплава не спроводи нигде на територији АП Војводине.