U toku današnjeg dana, pri vodostaju od 486 centimetara, stvoreni su uslovi da se ukine odbrana od poplava na reci Tisi.


Dakle, mere redovne odbrane od poplava više se ne sprovode na deonici leve obale Tise kod Novog Kneževca, od Crpne stanice „Vog“ do državne granice sa Mađarskom.


U ovom trenutku hidrološka situacija je takva da se trenutno odbrana od poplava ne sprovodi nigde na teritoriji AP Vojvodine.