Од следеће недеље, тачније од 20. марта, биће обустављена пловидба на преводници „Богојево“ у Богојеву (Оџаци), због радова на ремонту електро-машинске опреме.

Превођење пловила кроз ову бродску преводницу биће онемогућено у наредних шест месеци, односно до краја септембра текуће године.

Док трају радови излазак на реку Дунав биће омогућен преко преводница на Бездану и код Новог Сада.

Преводница „Богојево“ налази се на каналу Бечеј – Богојево, на стационажи км 89 + 450, изграђена је 1963. године и ово је први озбиљнији ремонт после две деценије.