Početak rada plovnih kosačica JVP „Vode Vojvodine“ očekuje se polovinom aprila, u skladu sa vremenskim uslovima. 

Košenjem podvodne biljne vegetacije omogućava se nesmetani proticaj vode kanalima do sistema za navodnjavanje. Predviđeno je da ovogodišnje košenje podvodne vegetacije krene od kanala Bački Petrovac-Karavukovo. 

U 2022. godini, plovne kosačice su uklonile 6.878.647 m2 podvodnog rastinja i 829.505 m2 trske. JVP „Vode Vojvodine“ poseduje šest plovnih kosačica, koje su izuzetno značajne za održavanje funkcionalnosti kanala.