JVP „Vode Vojvodine“ započelo je radove na sanaciji krune nasipa na Dunavu u Bačkoj Palanci. 

Radovi koji se sprovode na levoj obali dunavskog nasipa u dužini od oko 3,5 kilometara, širine tri metra, podrazumevaju popravku svih postojećih oštećenja krune nasipa. 

Ovim će se stvoriti uslovi za lakše kretanje krunom nasipa, za potrebe radova na redovnom održavanju odbrambene linije i za efikasnije sprovođenje mera odbrane od poplava pri velikim vodama reke Dunav. Vrednost ove investicije iznosi 43.865.490 dinara, a izvođač radova je „Ekstra-auto transport“ doo Vrbas.