У појачаним контролама риболовних вода пред ускршње празнике, Рибочуварска служба ЈВП „Воде Војводине” је запленила више комада недозвољеног алата и опреме и  поднела пријаве против лица која су затечена у недозвољеном риболову.

Деонице које су обухваћене појачаним контролама су: канал Нови Сад- Савино Село, Нови Бечеј- Банатска Паланка, Кикиндски канал, Парк природе „Јегричка”  , канал Бечеј- Богојево као и река Дунав од 1.233 км до 1.297км.

Заплењенa су три метална чамца, два гумена чамца, један ванбродски мотор, 191 комад мрежарских алата укупне дужине 6.110 м.

Против четири лица су поднете пријаве за недозвољен риболов.