Vodostaj na reci Brzavi je u opadanju, te je danas ukinuta redovna odbrana od poplava na ovom vodotoku.
Brzava je bila u odbrani dva dana, a poznato je da je brz rast i opadanje karakteristika banatskih vodotoka.
U ovom trenutku, ni na jednom vodotoku u Vojvodini se ne sprovodi odbrana od popalava.