На основу актуелне хидролошке ситуације, ЈВП „Воде Војводине“ издало је наредбу о проглашењу редовне одбране од поплава на левој обали реке Саве у зони Кленка.

При водостају од 420 центиметара, одбрана се спроводи на 3,88 километара Саве. Оваква ситуација је уобичајена приликом већих падавина, а према прогнозама РХМЗ-а тенденција водостаја у наредном периоду је у порасту.

Такође, услед веће количине падавина у протеклих неколико дана дошло је до благог пораста водостаја и на реци Дунав, па би код Новог Сада могла бити достигнута граница за проглашење редовне одбране.

Река Тиса је у стагнацији, док су на банатским водотоцима водостаји у опадању.

Уведена су дежурства према Општем и оперативном плану, стручне службе ЈВП „Воде Војводине“ редовно обилазе терен и прате све евентуалне промене.