Na osnovu aktuelne hidrološke situacije, JVP „Vode Vojvodine“ izdalo je naredbu o proglašenju redovne odbrane od poplava na levoj obali reke Save u zoni Klenka.

Pri vodostaju od 420 centimetara, odbrana se sprovodi na 3,88 kilometara Save. Ovakva situacija je uobičajena prilikom većih padavina, a prema prognozama RHMZ-a tendencija vodostaja u narednom periodu je u porastu.

Takođe, usled veće količine padavina u proteklih nekoliko dana došlo je do blagog porasta vodostaja i na reci Dunav, pa bi kod Novog Sada mogla biti dostignuta granica za proglašenje redovne odbrane.

Reka Tisa je u stagnaciji, dok su na banatskim vodotocima vodostaji u opadanju.

Uvedena su dežurstva prema Opštem i operativnom planu, stručne službe JVP „Vode Vojvodine“ redovno obilaze teren i prate sve eventualne promene.