Zbog velike količine padavina u protekla 24 časa u Sremskoj Mitrovici, došlo je do problema sa odvođenjem viška unutrašnjih voda sa ovog gradskog područja. 

JVP „Vode Vojvodine“ je odmah reagovalo i za potrebe grada ustupilo svoju opremu za ispumpavanje vode kako bi se višak vode iz grada evakuisao prepumpavanjem u reku Savu. Pumpa je trenutno na lokaciji i puštena je u rad. 

Prema informacijama sa terena stanje je sada stabilno, a situacija se konstantno prati. Pumpa je sve vreme u pripravnosti i po potrebi se uključuje.

Napominjemo da je vodostaj reke Save u stagnaciji i da se na ovom delu ne sprovodi odbrana od poplava.