Od danas, na reci Dunav pri vodostaju od 439 centimetara, ukida se redovna odbrana od poplava na desnoj obali Dunava u zoni Sremske Kamenice, Petrovaradina i Sremskih Karlovaca u dužini od 11,44 kilometara.

Mere redovne odbrane od poplava i dalje se sprovode na ukupno 6,23 kilometra odbrambene linije.

Prema izveštajima Republičkog hidrometeorološkog zavoda vodostaj reke Dunav je u opadanju, dok je vodostaj na reci Savi i dalje u blagom porastu, ali se u narednim danima očekuje stagnacija i opadanje.