Redovna odbrana od poplava danas je pri vodostaju od 370 centimetara ukinuta na reci Savi u zoni Klenka.

Mere redovne odbrane sve vreme su se sprovodile na 3,88 kilometara na levoj obali reke Save, međutim danas su stvoreni uslovi da se odbrana na ovoj reci ukine.

Vodostaj na Dunavu je u konstantnom opadanju, dok je reka Tisa u stagnaciji.

U narednim danima očekuje se tendencija opadanja na svim vodotocima, te nema mesta za zabrinutost.