Jutros je na reci Neri, pri vodostaju od 214 centimetara, uvedena redovna odbrana od poplava.

Mere redovne odbrane sprovode se na ukupno 3,85 kilometara i to na desnom nasipu uz Neru kod naselja Kusić (2,75 km) i na levom nasipu uz Jarugu (1,10 km).

Vodostaji na ostalim hidrološkim stanicama su ispod kriterijuma za proglašenje redovne odbrane od poplava.

Zbog najavljenih većih količina padavina redovno se prati hidrometeorološka situacija.